• Slovenščina
  • English

Krmilni algoritem toplotne črpalke


Programiranje nižje-nivojskega algoritma za upravljanje s procesi zunanje toplotne črpalke kot dela celovitega centralnega ogrevalnega sistema.


Naročnik: Biodom 27 d.o.o.