• Slovenščina
  • English

Industrija

Strojegradnja, procesni

nadzor in upravljanja s proizvodnjo.

#emroconindustry

Avtomatizacija in procesna kontrola

Naši strokovnjaki posedujejo širok nabor znanja, ki zajema tako klasične krmilne pristope kot tudi napredne adaptivne tehnike na različnih na prvi pogled celo nesorodnih področjih, npr. pogonski sistemi, fluidna tehnika, integrirana robotika, kemijski procesi in kontrola okolja. Podjetje vseskozi vlaga v razvoj lastnih krmilnih algoritmov, pri čemer je ena od naših ključnih razvojnih usmeritev prenos pristopov mehkega računanja in strojnega učenja v domeno PLC in NC sistemov.

Merilni sistemi in anliza podatkov

Izvajamo postavitve merilnih sistemov za zajemanje različnih fizikalnih količin. Poleg tega nudimo izvedbo sistemov za digitalno obdelavo podatkov, matematično analizo, podatkovno rudarjenje ter njihovo vizualizacijo. Rešitve temeljijo na uporabi znanih računalniških orodij, ki so dopolnjena z lastnim tehnološkim naborom ter omogočajo obdelavo v realnem času oz. tekom zajemanja podatkov ali naknadno na zajetih podatkih.

Industrijska informatika

Ekipa za razvoj programske opreme zajema strokovnjake, ki pokrivajo široko področje znanj od nizkonivojske programske opreme pa vse do kompleksnih informacijskih sistemov in spletnih tehnologij. Razvojno smo osredotočeni predvsem na sisteme, ki se primarno uporabljajo v industriji, kjer so bistvenega pomena robustnost, enostavnost, zanesljivost in povezljivost. Te koncepte uspešno prenašamo tudi na najzahtevnejša področja sistemov za podporo farmaciji in medicini.

Reference