• Slovenščina
  • English

Čistilna naprava Zagorje


Izdelava elektro načrta, izdelava in montaža elektro omare za krmiljenje puhal.


Naročnik: Javno podjetje Kovod Postojna d.o.o.

Partner: CID d.o.o.