• Slovenščina
  • English

Čistilna naprava Pivka


Elektromotažna dela pri nadgradnji vstopnega črpališča.


Naročnik: Javno podjetje Kovod Postojna d.o.o.

Partner: CID d.o.o.