Razvoj

Avtomatizacija in procesna kontrola

Naši strokovnjaki posedujejo širok nabor znanja, ki zajema tako klasične krmilne pristope kot tudi napredne adaptivne tehnike na različnih na prvi pogled celo nesorodnih področjih, npr. pogonski sistemi, fluidna tehnika, integrirana robotika, kemijski procesi in kontrola okolja. Podjetje vseskozi vlaga v razvoj lastnih krmilnih algoritmov, pri čemer je ena od naših ključnih razvojnih usmeritev prenos pristopov mehkega računanja in strojnega učenja v domeno PLC in NC sistemov.

Merilni sistemi in analiza podatkov

Izvajamo postavitve merilnih sistemov za zajemanje različnih fizikalnih količin. Poleg tega nudimo izvedbo sistemov za digitalno obdelavo podatkov, matematično analizo, podatkovno rudarjenje ter njihovo vizualizacijo. Rešitve temeljijo na uporabi znanih računalniških orodij, ki so dopolnjena z lastnim tehnološkim naborom ter omogočajo obdelavo v realnem času oz. tekom zajemanja podatkov ali naknadno na zajetih podatkih.

Industrijska informatika

Ekipa za razvoj programske opreme zajema strokovnjake, ki pokrivajo široko področje znanj od nizkonivojske programske opreme za vgrajene sisteme pa vse do kompleksnih informacijskih sistemov in spletnih tehnologij. Razvojno smo osredotočeni predvsem na sisteme, ki se primarno uporabljajo v industriji, kjer so bistvenega pomena robustnost, enostavnost, zanesljivost in povezljivost. Te koncepte uspešno prenašamo tudi na področje sistemov za podporo medicini.

Namensko programje

Izvajamo vse faze razvoja namenskega programja od projektiranja pa do končne postavitve in vzdrževanja. Obvladujemo široko paleto klasičnih razvojnih okolij C, C++, C#, Java; programiranja krmilnikov po standardu IEC 61131-3 s poznavanjem posebnosti proizvajalcev Beckhoff, Siemens, Unitronics, ter uporabo naprednih spletnih tehnologij (strežniški sistemi, PHP, vrsta podatkovnih baz, CSS3, HTML5, JavaScript,...), ki jih s pridom uporabljamo tudi v povezavi z ostalimi naštetimi področji. Z lastnim tehnološkim naborom obvladujemo tudi izvedbo rešitev s kombinacijo PC in PLC na eni strojni platformi, ki se s pojavom mehkih PLC sistemov vedno bolj uveljavljajo v industrijskem okolju.

HMI in SCADA sistemi

Vizualizacija procesov je velikokrat zapostavljen del razvoja industrijskih sistemov, hkrati pa predstavlja kritično vez med sistemom in upravljavcem. Naša ekipa posveča temu aspektu izjemno pozornost tako, da z lastnimi elementi bodisi nadgrajuje znane HMI in SCADA sisteme, bodisi v celoti izvede lastne sisteme. Izkušnje kažejo, da pravilno izvedeni HMI in SCADA sistemi na dolgi rok predstavljajo resnično konkurenčno prednost.

MES sistemi

Sistemi za upravljanje proizvodnje predstavljajo nadgradnjo SCADA sistemov v smislu centraliziranega nadzora proizvodnje, analize proizvodnih aktivnosti in upravljanja z resursi. Naše podjetje nudi izvedbo namenskih MES sistemov in njihovo integracijo v obstoječe proizvodno okolje.

Računalniški vid in razširjena resničnost

Tehnologija računalniškega oz. strojnega vida se je v zadnjih nekaj letih že dodobra uveljavila v industriji in mi jo s pridom izkoriščamo v projektih preverjanja kvalitete izdelkov, označevanja in pakiranja. To skušamo v zadnjem času še nadgraditi s tehnologijo razširjene resničnosti, ki predstavlja noviteto v industriji. Strojni vid predstavlja predvsem nadgradnjo avtomatizacije industrije, ne pa toliko asistence uporabniku oz. upravitelju. Z lastnim razvojem na področju razširjene resničnosti skušamo to vrzel pokriti.