Raziskovalno fasadni poligon

Izdelali smo preliminarni projekt regulacijsko meritvenega sistema za raziskovalno fasadni poligon (RFP) podjetja JUB-H d.d.. Namen raziskovalno fasadnega poligona je testiranje okoljskih vplivov na gradbene elemente. RFP je sestavljen iz 16-ih testnih celic v katerih se regulira testne pogoje.

Glede na zahteve naročnika je projekt obsegal močnostno opremo, krmilno opremo, senzorno opremo, naprave za doseganje želene vlage in temperature v testni celici in nadzorno opremo.

Krmilna oprema izvaja proces regulacije pogojev v testni celici, nadzorovanja stanja senzorne opreme ter naprav v testni celici, začasnega shranjevanja podatkov v primeru odpovedi nadzorne opreme in služi kot vmesnik med senzorno opremo in nadzorno opremo.

Senzorna oprema v posamezni testni celici obsega približno štirideset senzorjev in služi merjenju vlage v prostoru, temperature v prostoru in materialu, toplotnega toka, raztezkov, točke rosišča in fotovoltaike.

Nadzorna oprema izvaja centralni nadzor nad celotnim RFP-jem. Tako omogoča spreminjanje in spremljanje pogojev v testnih celicah, beleženje vseh meritev in njihovo shranjevanje v centralno bazo podatkov naročnika, analizo zajetih podatkov, varnostno politiko dostopa do testnih celic in oddaljeno opozarjanje o kritičnih napakah v sistemu. Nadzorni računalnik omogoča tudi začasno shranjevanje podatkov v primeru izpada podatkovne baze.