Pravno obvestilo

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega portala emrocon.si. Informacije in gradiva na elektronskem naslovu emrocon.si so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Emrocon d.o.o.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na emrocon.si so informativne narave. Družba Emrocon d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje spletnega portala emrocon.si, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnega portala. Vsi uporabniki uporabljajo emrocon.si na lastno odgovornost. Niti družba Emrocon d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.emrocon.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na emrocon.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Emrocon d.o.o. tudi ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Družba Emrocon d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala emrocon.si.

Družba Emrocon d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Družba Emrocon d.o.o. lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na emrocon.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa emrocon.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Družba Emrocon d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z emrocon.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Emrocon d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Emrocon d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.