Tehnologija

TEHNOLOGIJA VARJENJA

DROZGANJE IN KUHANJE

Del sistema v katerem potekajo postopki drozganja, filtracije, kuhanja, hmeljenja in usedanja je sestavljen iz dveh delov:

  • drozgalno/kuhalni kotel,
  • filtracijska/usedalna kad.

Drozgalno/kuhalni kotel se ogreva posredno. Ogrevanje je lahko izvedeno s pomočjo električnih grelcev, pregrete vode ali pregretega olja. EBS lahko izredno natančno kontrolira temperaturo v drozgalno/kuhalnem kotlu, zato se v njem lahko izvaja večstopenjska infuzijska metoda drozganja, kuhanje in hmeljanje.

Filtracijska/usedalna kad služi za čiščenje sladice in usedanje pivine. Glavna procesa, ki se opravljata tekom čiščenja sta ekstrahiranje in filtracija. Izkoristek ekstrahiranja se poveča s prisilnim izpiranjem sladu. Filtracija je izvedena s cedilnico, ki omogoča nastanek filtracijskega kolača. Cedilnica je izvedena na tak način, da se lahko odstrani iz kadi. To omogoča uporabo kadi kot usedalnika za pivino. Usedanje poteka gravitacijsko, lahko pa se sistem nadgradi z »whirlpool« usedalnikom.

V sistemih EBS250 in EBS500 je drozgalno/kuhalni kotel nameščen nad filtracijsko/usedalno kad, kar omogoča dobro izkoriščenost prostora in enostavno upravljanje s postopkom.

FERMENTACIJA IN HLAJENJE

Postopek fermentacije lahko poteka v posebnih fermentacijskih posodah ali pa kar v ležalnih tankih. Prvo predstavlja procesno učinkovitejšo rešitev, ki omogoča enostavnejše ločevanje kvasa od piva, drugo pa ekonomsko oz. prostorsko učinkovitejšo rešitev.

PROGRAMSKI NADZOR

Srce EBS predstavlja nadzorni sistem. Izveden je v sodelovanju s pivovarskimi mojstri, gostinci in malimi pivovarji, kar pomeni, da je popolnoma prilagojen končnemu uporabniku. Nenehno se ga spremlja in analizira tekom dejanske rabe, kar omogoča hitre popravke, nadgradnje in izboljšave. Njegova modularna zgradba omogoča neodvisno delovanje posameznega modula, kar pomeni, da uporabnik lahko uporablja sistem v celoti ali le posamezen modul oz. kombinacijo modulov.

Nadzorni sistem je sestavljen iz treh modulov:

  • procesni nadzor,
  • urejevalnik receptov,
  • podporni informacijski sistem.

PROCESNI NADZOR

Procesni nadzorni sistem omogoča nadzor drozganja/kuhanja, fermentacije in hlajenja piva. Uporabniku prijazen vmesnik in napredna avtomatika omogočata poenostavitev procesa varjenja piva in zmanjšujeta potrebno število posegov uporabnika. Postopek lahko poteka skorajda popolnoma avtomatsko, kar pomeni, da mora uporabnik dodati le ustrezne sestavine in priključiti ustrezne cevi, za vse ostalo poskrbi sistem sam. Ravno tako ni uporabniku potrebno skrbeti, kdaj je potrebno izvesti določen postopek, saj ga sistem pravi trenutek opozori in vodi skozi postopek. Kljub temu pa ne omejuje izkušenejših pivovarjev oz. tistih, ki želijo imeti vse niti v svojih rokah, saj omogoča tudi popolno neposredno kontrolo nad sistemom.

Sistem lahko nadgradimo z modulom za oddaljen nadzor. Le ta se lahko vrši preko računalniškega omrežja ali preko mobilnega telefonskega omrežja v obliki SMS obvestil.

UREJEVALNIK RECEPTOV

EBS je popolnoma odprt sistem s stališča različnih receptur varjenja piva. Uporabniku prijazen urejevalnik receptov vam omogoča zapis in s tem izvedbo poljubnega recepta. Urejevalnik je zasnovan tako, da vam skrije tehnične podrobnosti delovanja postrojenja in s tem omogoča, da se uporabnik posveti samemu receptu. Urejevalnik receptov je sestavni del procesnega nadzornega sistema, kar omogoča popravke receptov kar na stroju, lahko pa se ga uporabi kot samostojen program na PC-ju, ki ni povezan s strojem.

PODPORNI INFORMACIJSKI SISTEM

Uspešno upravljanje s pivovarno ni odvisno le od varjenja dobrega piva pač pa tudi od učinkovitega vodenja zalog surovin, spremljanja in analize postopka varjenja, vodenja zalog piva, kot tudi sledljivosti proizvodnje piva, ki jo običajno zahtevajo inšpekcijske službe. Vse to se lahko enostavno doseže s podpornim informacijskim sistemom. Sistem lahko deluje samostojno ali v povezavi s postrojenjem. Sledenje izredno poenostavi predhodno navedene postopke, saj večino podatkov avtomatsko pridobi iz nadzornega sistema.

ENERGIJSKA UČINKOVITOST

Varjenje piva je energijsko dokaj potraten postopek. Že v postopku drozganja in kuhanja je potrebno vodo na sobni temperaturi segreti skorajda do vrelišča in kasneje ohladiti do temperature primerne za fermentacijo. S tem se dovaja oz. odvaja velike količine energije, ki gre velikokrat v nič. Učinkovit nadzorni sistem in poenostavitev postopkov omogočata hitro in energijsko učinkovito varjenje piva. Poleg tega pa EBS sistem omogoča nadgradnjo s katero se še dodatno poveča energijska učinkovitost sistema. Voda, ki se uporablja kot hladilni medij v postopku hlajenja pivine se lahko skladišči in uporablja v nadaljnjih postopkih varjenja piva oz. za potrebe pranja opreme. Skladiščni sistem je mogoče povezati tudi z drugimi ogrevalnimi viri.